II KONFERENCJA NAUKOWA

Instytutu Onkologii Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

4-5 października 2024 r.

Andersia Hotel
Plac Andersa 3 | Poznań

4-5 października 2024

Konferencja stacjonarna

Andersia Hotel

Plac Andersa 3 | Poznań

KONFERENCJA POD PATRONATEM
REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

  Rodryg Ramlau

  prof. dr hab. n. med.

  Komitet Naukowy:

  • Prof. dr hab. n. med.
   Sylwia Grodecka-Gazdecka
  • Prof. dr hab. n. med.
   Maria Litwiniuk
  • Prof. dr hab. n. med.
   Jacek Mackiewicz
  • Dr hab. n. med.
   Marcin Mardas
  • Dr hab. n. med.
   Radosław Mądry
  • Dr n. med.
   Mateusz Wichtowski

  Program

    11:30 Rejestracja
  SESJA I – POWIKŁANIA ŻYWIENIA
  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Marcin Mardas & dr n. med. Mateusz Wichtowski
  12:00 12:15 Refeeding syndrome i inne powikłania metaboliczne żywienia pozajelitowego
  – dr n. med. Michał Jankowski
  12:15 12:30 Najczęstsze powikłania żywienia dojelitowego
  12:30 12:45 Refractory cachexia – propozycja – czyli u kogo nie rozpoczynać leczenia żywieniowego
  12:45 12:50 Dyskusja
  SESJA II – HEMATOLOGIA
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
  12:50 13:05 Profilaktyka i leczenie zakażeń w hematologii i onkologii
  13:05 13:20 Przeciwciała bispecyficzne w hematoonkologii
  – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
  13:20 13:35 Terapia CAR T w onkologii
  – prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
  13:35 13:40 Dyskusja
  13:40 14:00 Przerwa kawowa
  14:00 14:20 Wykład wprowadzający SESJA III – Rak Płuca 
  Temat do ustalenia –  prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
  SESJA III – RAK PŁUCA
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med.  Dariusz M. Kowalski & prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau
  14:20 14:35 Przetoki tchawiczo-przełykowe
  – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
  14:35 14:50 Poważne działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego wobec immunoterapii i SBRT w NDRP
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
  14:50 15:05 Nowe leki, nowe powikłania – dr n. med. Katarzyna Stencel
  15:05 15:20 Temat do ustalenia
  – prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski
  15:20 15:25 Dyskusja
  SESJA IV – RAK PIERSI
  Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk & prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
  15:25 15:40 Powikłania immunologicznego leczenia okołooperacyjnego
  – prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
  15:40 15:55 Immunopochodne zapalenie płuc w trakcie leczenia raka piersi
  – dr n. med. Anna Szafryna- Kliwicka
  15:55 16:10 Leczenie onkologiczne a seks
  – dr n. med. Aleksandra Łacko
  16:10 16:25 Praktyczne wskazówki, jak radzić sobie z działaniami niepożądanymi w trakcie leczenia inhibitorami CDK4
  – dr n. med. Daria Świniuch
  16:25 16:40 Radioterapia a rekonstrukcja piersi – update 2024
  – prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
  16:40 16:55 Wykład sponsorowany
  16:55 17:10
  17:10 17:15 Dyskusja
  17:15 17:35 Przerwa kawowa
  SESJA V – NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
  17:35 17:50 Powikłania immunoterapii okiem patomorfologa – możliwe czy niemożliwe do rozpoznania?
  – prof. dr hab. n. med. Renata Langfort
  17:50 18:05 Diagnostyka różnicowa powikłań immunoterapii
  -prof. dr hab. n. med. Joanna Chrostowska-Wynimko
  18:05 18:20 Podstawy immunologiczne występowania powikłań immunoterapii
  – prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
  18:20 18:25 Dyskusja
  18:25 19:00 UROCZYSTE OTWARCIE
    Wykład inauguracyjny –  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
  Temat do ustalenia
  19:00 Program pozamerytoryczny
     
  20:00 Kolacja
  09:30 10:00 Psychiatria wykład wprowadzający:
  Depresja jako powikłanie chorób onkologicznych – prof. dr hab. n. med. Błażej Misiak
  SESJA VI – CZERNIAK i MIĘSAKI
  Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski &  prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
  10:00 10:15 Number needed to treat and number needed to harm – wykładniki skuteczności i bezpieczeństwa leczenia okołooperacyjnego chorych na czerniaki
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  10:15 10:30 Aplikacja OwPK Bezpieczeństwo Immunoterapii – pierwszy rok doświadczeń
  dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
  10:30 10:45 Raki skóry – kiedy nie wystarcza chirurgia?
  – prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka
  10:45 11:00 Fibromatoza – nowoczesne podejście miarą jakości terapii
  – dr n med. Tomasz Świtaj
  11:00 11:15 Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego – przykład precyzyjnej terapii
  11:15 11:30 Wykład sponsorowany
  11:30 11:35 Dyskusja
  11:40 12:00 Przerwa kawowa
  SESJA VII – PRZEWÓD POKARMOWYProwadzący: prof. dr hab. n. med.  Andrzej Deptała & prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
  12:00 12:15 Temat do ustalenia – WPROWADZENIE
  – prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
  12:15 12:30 Temat do ustalenia
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
  12:30 12:45 Powikłania u chorych na raka zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych przygotowywanych do transplantacji wątroby
  12:45 13:00 Małopłytkowość – czy powikłanie terapii systemowej? Omówienie na przykładzie chorego leczonego z powodu guza neuroendokrynnego trzustki
  lek. Agnieszka Romanowicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
  13:00 13:15 Wtórny nowotwór skóry jako powikłanie leczenia z powodu rozsianego raka jelita grubego
  – lek. Agnieszka Romanowicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
  13:15 13:30 Przetoka trzustkowa w stopniu C po pankreatoduodenektomii
  13:30 13:45 Najczęstsze powikłania po operacjach przełyku i żołądka z powodu nowotworów
  dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska; prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek
  13:45 13:50 Dyskusja
  13:50 Podsumowanie i zakończenie konferencji
    PIĄTEK, 4 października 2024
     
  19:00 GOŚĆ HONOROWY: ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI i MIROSŁAW KROPIELNICKI
  Program pozamerytoryczny nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska oraz firm zrzeszonych w INFARMA

  Sponsorzy

  Regulamin

  REGULAMIN II  Konferencji: Powikłania Warte Poznania
  5-6 pażdziernika 2024

  Postanowienia ogólne

  Organizatorem II  Konferencji: Powikłania Warte Poznania, która odbędzie się w dniach 5-6 pażdziernika 2024 roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

  1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
  3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
  4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
  5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

  Zasady uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Konferencji
  • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
  • uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.

  2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
  3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

  Rezygnacja

  1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
  2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
  3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
  2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
  3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

  *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

  Uczestnik ma prawo do:

  1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

  Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.