I KONFERENCJA NAUKOWA

Instytutu Onkologii Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

POWIKŁANIA

WARTE POZNANIA

6-7 października 2023 r.

Hotel Sheraton Poznań
ul. Bukowska 3/9 | Poznań

Rodryg Ramlau

prof. dr hab. n. med.

Zaproszenie – prof. Sylwia Grodecka-Gazdecka

Zaproszenie – prof. Maciej Lesiak

Zaproszenie – prof. Radosław Mądry

Zaproszenie – prof. Maria Litwiniuk, prof. UMP

Zaproszenie – prof. Jacek Mackiewicz

6-7 października 2023

Konferencja stacjonarna

Hotel Sheraton Poznań

ul. Bukowska 3/9 | Poznań

KONFERENCJA POD PATRONATEM
REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

  Rodryg Ramlau

  prof. dr hab. n. med.

  Komitet Naukowy:

  • prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
  • dr hab. n. med. Radosław Mądry
  • dr hab. n. med. Marcin Mardas
  • dr n. med. Mateusz Wichtowski

  Wykładowcy:

  • prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk
  • prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  • prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
  • prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
  • prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
  • prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
  • prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko
  • prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
  • prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
  • prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
  • prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
  • prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
  • prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
  • prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz
  • prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  • prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
  • prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz
  • prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  • prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
  • prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
  • dr hab. n. med. Ewa Kalinka
  • dr hab. n. med. Marek Zawadzki
  • dr hab. n. med. Radosław Mądry
  • dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UMP
  • dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz
  • dr hab. n. med. Bożena Cybulska-Stopa
  • dr hab. n. med. Jakub Kucharz
  • dr n. med. Michał Jankowski
  • dr n. med. Mateusz Wichtowski
  • dr n. med. Aleksandra Łacko
  • dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
  • dr n. med. Mateusz Polaczek
  • dr n. med. Jakub Moskal
  • dr n. farm. Katarzyna Regulska
  • dr n. med. i n. o. zdr.  Ewa Wachuła

  Program

  Piątek, 6 października 2023

  12:00 12:40 LUNCH

  SESJA I – HEMATOLOGIA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak & prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

  12:40 12:55 Ostra białaczka szpikowa wtórna do wcześniejszej terapii przeciwnowotworowej
  – prof. dr hab. n. med. Lidia Gil
  12:55 13:10 Terapia CAR T-cell w hematologii i onkologii – blaski i cienie
  – prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
  13:10 13:25 Powikłania zakrzepowo-zatorowe w chorobach nowotworowych
  – prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak
  13:25 13:35 Podsumowanie i dyskusja

  SESJA II – RAK PŁUCA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski & prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

  13:35 13:50 Leczenie operacyjne NDRP – zagrożenia i ich następstwa
  – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Orłowski
  13:50 14:05 Czy immunoterapia jest bezpieczna dla każdego chorego z rozpoznanym rakiem płuca?
  – dr hab. n. med. Ewa Kalinka
  14:05 14:20 Bezpieczeństwo stosowania leków ukierunkowanych molekularnie w NDRP
  –  prof. dr hab. n. med. Dariusz Kowalski
  14:20 14:35 Potencjalne zagrożenia  przy zastosowaniu radioterapii OUN z powodu przerzutów raka płuca
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Fijuth
  14:35 14:50 Pułapki diagnostyczne przy wdrożeniu sekwencjonowania nowej generacji jako standardu postępowania
  – prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk
  14:50 15:05 Jednoczasowa chemioradioterapia NDRP – niekorzystne efekty działań onkologicznych
  – prof. dr hab. n. med. Rafał Dziadziuszko 
  15:05 15:15 Podsumowanie i dyskusja

   

  15:15 15:35 Przerwa kawowa

  SESJA III – CHIRURGIA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka & prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

  15:35 15:50 Rola chirurga w zespole wielodyscyplinarnym w leczeniu chorych na mCRC, jako możliwości redukcji zagrożeń okołooperacyjnych
   prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
  15:50 16:05 Nieszczelność zespolenia – jak zapobiegać? Jak leczyć?
  – dr hab. n. med. Marek Zawadzki
  16:05 16:20 Wpływ leczenia neoadjuwantowego na odsetek powikłań okołooperacyjnych w chirurgii odbytnicy
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
  16:20 16:35 Prehabilitacja, immunonutrition – wpływ na odsetek powikłań w chirurgii górnego odcinka przewodu pokarmowego
  – dr n. med. Michał Jankowski 
  16:35 16:50 Radioterapia a ryzyko powikłań w rekonstrukcji piersi
  – dr n. med. Mateusz Wichtowski
  16:50 17:00 Podsumowanie i dyskusja

  SESJA IV – GINEKOLOGIA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński & prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz

  17:00 17:15 Operacyjne leczenia nowotworów ginekologicznych – sytuacje zagrażające życiu chorego
  – prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
  17:15 17:30 Ryzyko i niekorzystne następstwa leczenia inhibitorami PARP
  –  prof. dr hab. n. med. Paweł Blecharz
  17:30 17:45 Czy reakcje uczuleniowe po leczeniu pochodnymi platyny decydują o zakończeniu ich stosowania
  – dr hab. n. med. Radosław Mądry
  17:45 17:55 Podsumowanie i dyskusja
  17:55 18:15 Przerwa kawowa

  18:15 – 19:45 OFICJALNE OTWARCIE:

  Wystąpienie przedstawiciela władz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego
  -prof. dr hab. Zbigniew Krasiński
  Prorektor ds. Klinicznych i Współpracy z Regionem
  Wykład inauguracyjny
  „W nieznaną podróż z immunologią. Zrozumieć powikłania immunoterapii”
  prof. dr hab. n. med. Kamila Wojas-Krawczyk

  GOŚĆ HONOROWY KRYSTYNA JANDA

  20:00  KOLACJA

  Sobota, 7 października 2023

  08:30 – 09:00  Powitalna kawa

  09:00 09:30 Wykład wprowadzający:
  Następstwa kardiologiczne leczenia systemowego chorych na raka piersi
  – prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

  SESJA V – RAK PIERSI

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz & dr hab. n. mad. Maria Litwiniuk, prof. UMP

  09:30 09:45 Niebezpieczne interakcje lekowe
  – dr n. farm. Katarzyna Regulska
  09:45 10:00 Zespół zmęczenia związany z chorobą nowotworową
  – dr n.med. Aleksandra Łacko
  10:00 10:15 Kapecytabina w leczeniu uzupełniającym w skojarzeniu z radioterapią – czy to bezpieczne postępowanie?
  – prof. dr hab. n. med. Renata Duchnowska
  10:15 10:30 Czy istnieje ryzyko martwicy kości szczęk podczas stosowania kwasu zoledronowego we wczesnym raku – piersi?
  – dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UMP
  10:30 10:45 Powikłania rzadko spotykane, stanowiące zagrożenie w leczeniu chorych na zaawansowanego raka piersi
  – prof. dr hab. n. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz  
  10:45 11:00 Bezpieczeństwo leczenia inhibitorami CDK4/6 w świetle własnych doświadczeń
  – dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
  Wykład sponsorowany firmy –
  11:00 11:15 Profil bezpieczeństwa abemacyklibu w leczeniu uzupełniającym chorych we wczesnym stadium raka piersi
  – dr hab. n. med. Maria Litwiniuk, prof. UMP
  Wykład sponsorowany firmy –
  11:15 11:25 Podsumowanie i dyskusja
   11:25 11:45 Przerwa kawowa

  SESJA VI – WIELODYSCYPLINARNA

  Sesja sponsorowana firmy –    

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski & prof. dr hab. n. med. Rodryg Ramlau

  11:45  12:30  Projekt wielodyscyplinarny: „Razem dla bezpieczeństwa chorych na nowotwory – kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym leczonym immunologicznie” 
  Wprowadzenie i kilka słów o projekcie
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  Powikłania gastroenterologiczne i hepatologiczne i rola opieki wielodyscyplinarnej w przebiegu immunoterapii nowotworów
  – dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz  
  Powikłania pulmonologiczne i rola opieki wielodyscyplinarnej w przebiegu immunoterapii nowotworów
  – dr n. med. Mateusz Polaczek
  Podsumowanie i dyskusja

  SESJA VII – CZERNIAK

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski & prof. dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz

  12:30 12:45 Dylematy diagnostyki czerniaka skóry
  – prof. dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek 
  12:45 13:00 Co niesie najbliższa przyszłość leczenia czerniaka?
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski 
  13:00 13:15 Problemy diagnostyczne i terapeutyczne u chorych na przerzutowego czerniaka
  – prof. dr hab. n. med. Anna Czarnecka
  13:15 13:30 Postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych immunoterapii
  – dr hab. n. med. Bożena Cybulska – Stopa 
  13:30 13:40 Podsumowanie i dyskusja

  SESJA VIII – ONKONEUROLOGIA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki & prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki

  13:40 13:55 Neuroobrazowanie następstw chemio- i radioterapii
  –  prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  13:55 14:10 Obraz neuropatologiczny następstw radioterapii
  – prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
  14:10 14:25 Dwugłos neurochirurgiczno-neurologiczny w postępowaniu z chorymi na glejaki wielopostaciowe
  dr n. med. Jakub Moskal, prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
  14:25 14:35 Podsumowanie i dyskusja
   14:35  14:55     Przerwa kawowa

  SESJA IX – UROLOGIA

  Prowadzący:
  prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

  14:55 15:10 Trudne sytuacje w urologii onkologicznej
  prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski
  15:10 15:25 Działania uboczne terapii skojarzonych
  dr hab. n. med. Jakub Kucharz
  15:25 15:40 Czy terapie przeciwnowotworowe generują urologiczne działania niepożądane?
  – dr n. med. i n. o. zdr.  Ewa Wachuła
  15:40 15:50 Podsumowanie i dyskusja

  15:50 – 16:00  Zakończenie Konferencji

  Sponsorzy

  Regulamin

  REGULAMIN I  Konferencji: Powikłania Warte Poznania
  6-7 pażdziernika 2023

  Postanowienia ogólne

  Organizatorem I  Konferencji: Powikłania Warte Poznania, która odbędzie się w dniach 6-7 pażdziernika 2023 roku (dalej: „Konferencja”) jest firma 90 Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Bagatela 10/28, 00-585 Warszawa (dalej: „Organizator”).

  1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konferencji mogą zgłosić lekarze oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji.
  3. W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, warsztaty.
  4. Organizator zastrzega sobie praw zmian w programie Konferencji.
  5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

  Zasady uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Konferencji są łącznie:

  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: na stronie internetowej Konferencji
  • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – nie dotyczy przedstawicieli sponsorów Konferencji
  • uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.

  2. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.
  3. Koszt przyjazdu i noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
  4. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

  Rezygnacja

  1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: biuro@90consulting.pl.
  2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

  • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%
  • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

  Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
  2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji.
  3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
  4. Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.
  5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu  edukacyjnym organizowanym przez 90 Consulting.*
  2. Uczestnik wyrażam zgodę na używanie przez 90 Consulting telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach handlowych i marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (przetwarzanie w celach marketingowych)*
  3. Uczestnik wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (w szczególności telefonu lub poczty elektronicznej) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (przetwarzanie w celach marketingowych)*

  *Administratorem danych osobowych jest 90 Consulting Radosław Lipiński, ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

  Uczestnik ma prawo do:

  1. wycofania każdej z powyższych zgód w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  2. zadania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

  Postanowienia końcowe

  1. W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
  2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
  3. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  5. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Administratorem danych osobowych jest 90Consulting z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 83 lok. 3G, 02-524 Warszawa. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
  7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
  8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie.